Het Bestuur

Voorzitter

Rudi Cornelis

 • Algemene leiding over de club.
 • Opstellen van de agenda en voorzitten van de algemene vergaderingen en  bestuursvergaderingen.
 • Organisatie van grote ritten.
 • Organisatie van  binnen en buitenlandse reizen.
 • Verantwoordelijk voor bestellingen horeca (voeding+dranken).
 • Verantwoordelijk en wegkapiteingroep  A.
Vice Voorzitter

Roland Brackman

 • Adjunct van de voorzitter                
 • Veantwoordelijke en wegkapitein groep c
 • Verantwoordelijke voor de contacten met onze sponsors.
 • Het bijhouden en het inventariëren van de kledijstock, de noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen
 • De bedeling van de kledij aan de leden en het bijhouden van de kledijcontracten.
 • Adjunct van de penningmeester.
 • Bijhouden van de aanwezigheden op elke organisatie tellend voor het kampioenschap en bijhouden van de kledijpunten.
 • Het up to date houden van onze website
Secretaris

Fabian Barbé

 • Opstellen van de verslagen van de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen.
 • Bijhouden van het ledenbestand: inschrijvingen nieuwe leden, adressen- en e-mail bestanden,...
 • Opstellen en versturen van de uitnodigingen aan de leden.
 • Opstellen van de helperslijsten op organisaties.
 • Alle verdere administratieve taken van de cliub.
 • Verantwoordelijk en wegkapiteingroep  B.
Penningmeester

Hans Haelterman

 • Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de club.
 • Plaatsvervangend clubafgevaardigde voor de sportraad van Herzele.
 • Het opstellen van de kasverslagen.
 • Het opstellen van de jaarlijkse balans.
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting.
 • De noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen.
 •  Verantwoordelijke en wegkapitein groep 2.
 •  Verantwoordelijk voor bestellingen horeca (voeding) .
 • Verantwoordelijke voor de bestellingen horeca (dranken).
 • Het beheer en het inventariëren van de stock materieel(horeca)
Medewerkers

 

Lauwaert  I./De Clercq G/Van ImpeJP.

 

 

 

P.R. Verantwoordelijke 

Luc Kerckhofs

 • Verantwoordelijk voor de commuicatie met de pers.
 • Clubafgevaardigde  voor de  VBR/VWB.
 • Clubafgevaardigde voor de sportraad Herzele.                  
 • Het beheer en het inventariëren van de stock materieel ( horeca )